Formel gruppe

Grupper oprettet med det formål at udføre en bestemt opgave. Ofte har menneskerne i den formelle gruppe ikke et personligt forhold til hinanden. Det kan f.eks. være at man bliver sat sammen i grupper for at løse en opgave på skolen eller arbejdet.


Psykologi

Flere fagbegreber

Identitetsforvirring

Confirmation bias (bekræftelsesbias)

Vanrøgt

Altruisme

Selektiv opmærksomhed

Perception

Sensorisk hukommelse

Formel gruppe

Uformel gruppe

Indgrupper