Formel lighed

Når borgerne har adgang til samme ressourcer. Borgerne må retmæssigt ikke diskrimineres på baggrund af faktorer som etnicitet, alder, race eller køn, når det kommer til adgangen til disse ressourcer i samfundet.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel