Frontstage identitet

Frontstage beskriver den måde man opfører sig på, i samvær med andre mennesker. Man påtager sig en bestemt rolle, som forventes af samfundet. Et eksempel på frontstage er når man er i skole eller på arbejde.

Dette begreb kommer i forlængelse af at sociologen Erving Goffman mener at individet baserer sin identitet ud fra dens omgivelser.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨