Globaliseringsklemmen

Globaliseringsklemmen er af de problemer som opstår på grund af den øgede globalisering. F.eks. kan virksomheder flytte til andre lande hvor skatten er lavere, hvis de synes den er for høj i Danmark.

Andre faktorer i globaliseringsklemmen er: større krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer, øget konkurrence, interdependens (landene er afhængige af hinanden), og outsourcing.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨