Højkonjunktur

Højkonjunktur er en fase i samfundet hvor beskæftigelsen, efterspørgslen og den økonomiske vækst er høj. Inflationen vil i denne fase stige fordi mange mennesker er i arbejde og de dermed kan forhandle sig frem til en bedre løn, og når lønningerne stiger, stiger efterspørgslen, og priserne på varerne vil derfor også stige.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨