Hydrofil

Når noget er hydrofilt er det letopløseligt i vand. Man siger også at hydrofile molekyler, stoffer, eller stofgrupper er vandelskende.


Kemi
Flere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

Hydrofob


Værktøjer🔨