Incitamentstrategi

Incitamentstrategien er en strategi der kan bruges til at få flere arbejdsløse i job, der handler om at gøre det mere attraktivt at arbejde. Man bruger en "gulderod" som lokkemiddel til at gøre det mere attraktivt at arbejde, f.eks. ved at gøre skatten lavere. Man kan også bruge en "pisk", og straffe arbejdsløse f.eks. ved at skære i sociale ydelser såsom kontanthjælp og dagpenge.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨