Indgrupper

Grupper som vi enten er en del af eller identificerer os selv med. Det kan f.eks. være fans af en fodboldklub, medlemmer af et politisk parti, eller en religiøs gruppe.


Psykologi
Flere fagbegreber

Identitetsforvirring

Vanrøgt

Altruisme

Selektiv opmærksomhed

Perception

Sensorisk hukommelse

Formel gruppe

Uformel gruppe

Indgrupper

Udgrupper


Værktøjer🔨