Indirekte fortællerkommentar

Den indirekte fortællerkommentar er når fortælleren udtrykker sine holdninger på en indirekte måde. Han tilkendegiver sine holdninger 'mellem linjerne', uden åbenlyst at fortælle at det er hans personlige holdninger/vurderinger, der udtrykkes.

F.eks. hvis fortælleren fremstiller en gruppe personer som værende gode, og en anden gruppe som værende dårlige, uden direkte at sige det.


Dansk
Flere fagbegreber

Empiri

Feltarbejde

Det lyriske jeg

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortæller

Femikrimi

Upålidelig fortæller


Værktøjer🔨