Individualisering

Individualisering betyder at mennesket har stor frihed til at træffe sine egne valg, i forhold til tidligere generationer. Familiens traditioner og sociale baggrund får mindre betydning for, hvordan mennesker i dag vælger at leve sit liv. Man står i den forbindelse over for en række valg man skal tage og det kan skabe utryghed.

F.eks. var det normalt at man i det traditionelle samfund arbejdede med det samme som sine forældre, og lod forældrene vælge sin ægteskabspartner. I dag er det normalt at vælge sin egen uddannelse og egen kæreste/kone. Begrebet er hyppigt brugt af sociologen Anthony Giddens, som mener at der i det senmoderne samfund er tendens til øget individualisering.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨