Informationstale

Informationstalens formål er at formidle en vigtig information til publikummet. Det kan f.eks. være en fremlæggelse, et oplæg eller et foredrag.

Det er vigtigt, at modtagerne forstår og husker informationen.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨