Interdependens

Interdependens betyder at lande i dag er afhængige af hinanden og påvirker hinanden.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud