Internalisering

At gøre samfundets eller en gruppes normer og værdier til en del af sin personlighed. Det betyder, at samfundets eller gruppens forventninger, f.eks. til korrekt adfærd, også bliver til individets forventninger.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel