Interspecifik konkurrence

Interspecifik konkurrence er når forskellige arter kæmper imod hinanden for at få adgang til flest resurser i et afgrænset område med begrænsede resurser. F.eks. hvis et træ af en bestemt art vokser hurtigere end en anden art selvom de er i samme område og har adgang til de samme resurser.


Biologi

Flere fagbegreber

Primærproducenter

Hæmoglobin

Økosystem

Endocytose

Exocytose

Allele gener

Blodtransfusion

Hormoner

Anerob energiproduktion

Mæthedscenter