Ionbinding

En ionbinding er en binding der dannes af ioner, der bindes sammen fordi + og - tiltrækker hinanden.


Kemi
Flere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

Hydrofob


Værktøjer🔨