Isbjergteknikken

Isbjergteknikken er en måde at skrive på som mange forfattere bruger, hvor man ikke direkte siger hvad man tænker, og føler men overlader det til læseren at fortolke teksten.

Man kan se det som et isbjerg, hvor teksten læseren har, kan forestille at være toppen af isbjerget som er "over vandet", mens der gemmer sig mange tanker, følelser og overvejelser ”under vandet”.

Isbjergteknikken bruges i høj grad af skønlitterære forfattere, f.eks. i noveller, romaner og lyrik.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨