Isotoper

Isotoper er grundstoffer med det samme antal protoner men et forskelligt antal neutroner.

Alle grundstoffer defineres ud fra hvor mange protoner de har i atomkernen. Et grundstof kan findes i flere forskellige "varianter", ved at have et forskelligt antal neutroner.


Kemi

Flere fagbegreber

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Dubletreglen

Kation

Anioner

Ionbinding

Isotoper

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

Hydrofob