Isotoper

Isotoper er grundstoffer med det samme antal protoner men et forskelligt antal neutroner.

Alle grundstoffer defineres ud fra hvor mange protoner de har i atomkernen. Et grundstof kan findes i flere forskellige "varianter", ved at have et forskelligt antal neutroner.


Kemi
Flere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

Hydrofob