Isotoper

Isotoper er grundstoffer med det samme antal protoner men et forskelligt antal neutroner.

Alle grundstoffer defineres ud fra hvor mange protoner de har i atomkernen. Et grundstof kan findes i flere forskellige "varianter", ved at have et forskelligt antal neutroner.


KemiFlere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ĂŚdelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

HydrofobVærktøjer🔨