Kakerlakteori

En teori der påpeger at mediernes påvirkning på modtagerne vil aftage over tid, i takt med at modtagerne mættes med nyheder. Ligesom kakerlakker udvikler resistens overfor medicin over tid, vil individet langsomt vænne sig til medier der spreder falske nyheder, og stoppe med at tro på dem.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel


Værktøjer🔨