Kapitalisme

Kapitalisme er et økonomisk og politisk system hvor et lands marked styres af private, der prøver at maksimere deres profit.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel


Værktøjer🔨