Kapitalisme

Kapitalisme er et økonomisk og politisk system hvor et lands marked styres af private, der prøver at maksimere deres profit.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud