Kemisk energi

Kemisk energi er den energi der er oplagret i fast stof, som f.eks. benzin eller olie. Kemisk energi kan omdannes ved en kemisk reaktion, såsom forbrænding, omdannes til andre energiformer herunder elektrisk- og varmeenergi.


FysikFlere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølgerVærktøjer🔨