Klassekamp

Klassekamp er et begreb der beskriver den revolution sociologen Karl Marx mener vil opstå imellem samfundsklasserne. Heriblandt under- og overklassen. Marx havde en teori om at arbejdsklassen en dag ville blive trætte af at overklassen tjente på deres hårde arbejde, og dermed vælte de højere klasser.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel


Værktøjer🔨