Kombineret synsvinkel

Kombineret synsvinkel ses når fortælleren kombinerer indre og ydre synsvinkel. Fortælleren kender personens tanker og følelser, og ser også omgivelserne omkring personen.

Fortælleren kan altså bevæge sig ind, og ud af flere forskellige personers bevidsthed og samtidig se hele handlingen udefra.

F.eks. "Martin kunne tydeligt se sin ånde i vinterluften, men han mærkede ikke kulden. Hans tanker var et andet sted".


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨