Konjunkturarbejdsløshed

Konjunkturarbejdsløshed er arbejdsløshed der opstår i forbindelse med at samfundet befinder sig i en lavkonjunktur, hvor der er lav vækst, stigende ledighed, og lav efterspørgsel.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud