Kosmogoni

Myter der fortæller hvordan verden er blevet til.


Religion
Det senmoderne samfund

Ændringerne mellem det tidligere og det moderne sa...

Chanceulighed

Kritik af den sociale arv. Hvis man f.eks. Er opvo...

Relativ fattigdom

Indeholder en relation til det omkringliggende sam...

Formel ligestilling

Ligestilling på papiret (f.eks. Bekendtgørelse af ...

Reel ligestilling

Ligestilling i virkeligheden, og ikke bare igennem...

Teokrati

Et teokrati er et slags gudsstyre hvor man lovgive...

Direkte demokrati

I et direkte demokrati stemmer borgerne om lovene....

Outsourcing

Når virksomheder flytter deres produktion til andr...

Kosmogoni

Myter der fortæller hvordan verden er blevet til....

Theogoni

En myte der fortæller hvordan gud er blevet til....