Kovalent binding

En kovalent binding opstår når atomer deler elektroner. F.eks. har hydrogen (H) 1 elektron. Hvis man sætter 2 hydrogener sammen vil man få en prikformel der viser: H:H. Der er 2 prikker fordi begge hydrogener har 1 elektron. Her er der tale om en kovalent binding fordi de deler deres elektroner med hinanden.


FysikFlere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølgerVærktøjer🔨