Kulturel kapital

Den mængde viden man har, f.eks. når det kommer til uddannelse eller litteratur.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud