Lavkonjunktur

En periode i samfundet der er kendetegnet ved lav- eller ingen økonomisk vækst, høj arbejdsløshed, lav beskæftigelse og lav produktion.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel