Lavkonjunktur

En periode i samfundet der er kendetegnet ved lav- eller ingen økonomisk vækst, høj arbejdsløshed, lav beskæftigelse og lav produktion.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨