Lavkonjunktur

En periode i samfundet der er kendetegnet ved lav- eller ingen økonomisk vækst, høj arbejdsløshed, lav beskæftigelse og lav produktion.


Samfundsfag







Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel



Værktøjer🔨