Legitimerende ideologi

Den legitimerende ideologi fokuserer på at bevare og anerkende det nutidige samfund som det er.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel