Litote

En litote er et sprogligt virkemiddel, hvor det modsatte af det, der menes, benægtes for at udtrykke en forstærkning af det, der faktisk menes.

F.eks. i stedet for at sige, at en person er høj, kan man sige, at personen "ikke ligefrem er lav."

En litote er altså en bevidst form for underdrivelse.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨