Livsformer

Mennesker vægter arbejde, fritid og det sociale forskelligt. Der er dog tre overordnede livsformer:

- Den selverhvervende livsform

I denne livsform er man sin egen chef. Det er typisk landmænd og iværksættere, der har denne livsform. Der lægges stor vægt på at være herre i eget hus. Eftersom man er sin egen chef, så er skellet mellem fritid og arbejde flydende. Virksomhedens økonomi og privatøkonomien hænger også uløseligt sammen.

- Lønmodtagerlivsformen

I denne livsform er fritid målet, mens arbejde er midlet til at kunne holde fri. Der er derfor et skarpt skel mellem arbejde og fritid. Man har fri, når man har fri. Selvom fritid er målet, så betyder det ikke, at man ikke kan lide sit arbejde. Det er bare ikke igennem sit arbejde, at man realiserer sig selv.

- Den karrierebundne livsform

I denne livsform er arbejdet målet. Man lever så at sige for at arbejde. Det er gennem arbejdet man realiserer sig selv. Fritiden bruges som et middel til at lade op til arbejde. Det betyder også, at både fritid og familie underordnes arbejde. Skellet mellem arbejde og fritid er også flydende. Denne livsform er præget af konkurrence, og et ønske om nye udfordringer.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel