Logos

Logos er når man appellerer til modtagerens sunde fornuft eller logiske sans. Det kan f.eks. være ved hjælp af fakta eller sund fornuft.

Eksempel: "Du bliver nødt til at tage et bad, ellers ender du med at lugte".


Dansk
Flere fagbegreber

Empiri

Feltarbejde

Det lyriske jeg

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortæller

Femikrimi

Upålidelig fortæller