Magtens tredeling

Når magten i et land er delt op i tre forskellige magter:

- Den lovgivende magt (folketinget)
- Den udøvende magt (staten/politiet)
- Den dømmende magt (domstolene)


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel