Marginalvælger

En vælger med tendens til at stemme på forskellige partier eller personer efter hvert valg.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel