Markedsmekanismen

Markedsmekanismen er en mekanisme der afgør hvad prisen på en varer bliver, baseret på udbud og efterspørgsel. Prisen på en varer skal tilpasse sig til hvor meget udbud og efterspørgsel der er. Er der er lille efterspørgsel men stort udbud på en varer, vil prisen være lav. Hvis der derimod er stor efterspørgsel men lille udbud, vil prisen være høj.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨