Markedsøkonomi

Et økonomisk system hvor prisen på varerne bestemmes af udbud og efterspørgsel, og hvor den offentlige sektors indflydelse på økonomien fylder intet, eller meget lidt.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel


Værktøjer🔨