Markedsteorien

Borgerne kan selv vælge hvilket medie de vil benytte, og borgerne styrer derfor medierne.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud