Massemedie

Medier hvor én afsender formidler til mange modtagere. Det kan f.eks. være nyhedskanalen CNN der har et stort publikum, og på TV og internettet har markeret sig store. Massemedier kan også findes over radioen, eller andre steder.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel