Massetal

Massetal er det samlede antal protoner og neutroner i en atomkerne.


Kemi
Flere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ĂŚdelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

Hydrofob


Værktøjer🔨