Merværdi

Merværdi er den værdi en lønarbejder producerer, men ikke får del i. Hvis Jens arbejder i en fabrik og tjener 20.000kr om måneden, men producerer varer for 35.000kr månedligt. Så er de resterende 15.000kr Jens ikke får del i, merværdi.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel