Minister

En person der er medlem af regeringen. Vi har ca. 20 ministre i alt, der har ansvaret for et bestemt område i regeringen, f.eks. Finansministeren. En minister behøver nødvendigvis ikke at være folketingsmedlem.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel