Mønsterbryder

En person der klarer sig bedre end sine forældre. Det kan f.eks. være ved at personen tager en uddannelse, på trods af at forældrene ikke er uddannede.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud