Negativ social arv

Når forældrenes dårlige placering i samfundet, såsom lavt/intet uddannelsesniveau eller fattigdom, overføres til deres børn.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel