Negativ social arv

Når forældrenes dårlige placering i samfundet, såsom lavt/intet uddannelsesniveau eller fattigdom, overføres til deres børn.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel