Neoliberalisme

Ideologi hvor staten ingen indblanding har i samfundet eller i markedsøkonomien.


Samfundsfag









Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud