Newspeak

Newspeak er en måde at manipulere offentligheden på, hvor man bruger positive ord om noget negativt, f.eks. ved at kalde en besparelse for en effektivisering.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel