Normalperspektiv

Kameraet er placeret i samme højde som motivet, f.eks. i øjenhøjde med en person.


Mediefag
Flere fagbegreber

Dialog

Reallyd

Effektlyd

Off-screen lyd

Asynkron lyd

Synkron lyd

Subjektiv lyd

High key-belysning

Low key-belysning

Nakkeskud (over-the-shoulder)