Normer

En norm er en forventning om hvordan man bør opføre sig i en bestemt situation, f.eks. at man skal være stille på et bibliotek. Der findes både formelle og uformelle normer. Formelle normer er nedskrevet i love og regler, imens uformelle normer ikke står skrevet nogle steder.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel