Nyhedskriterier

Nyhedskriterierne er de kriterier mange medier bruger til at udvælge hvilke historier de skal bringe. En nyhed behøver ikke at leve op til alle kriterier.

Kriterierne er:

- Aktualitet: Nyheden skal omhandle et emne, der er oppe for tiden.
- Væsentlighed: Nyheden skal handle om noget, der påvirker borgernes dagligdag.
- Identifikation: Nyheden skal indeholde personer eller forhold, som man kan identificere sig med.
- Sensation: Nyheden skal indeholde noget nyt og ukendt.
- Konflikt: Nyheden skal indeholde en uenighed mellem to eller flere parter.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨