Øget refleksivitet

Et begreb sociologen Anthony Giddens bruger til at beskrive hvordan mennesket i det senmoderne samfund står over for flere valg i forhold til tidligere. Refleksivitet betyder at tænke over sine valg. I det senmoderne samfund har vi øget refleksivitet, fordi vi står over for flere valg f.eks. når det kommer til uddannelse. I det traditionelle samfund var refleksiviteten lille fordi man ofte overtog forældrenes arbejde og blev gift i arrangerede ægteskaber når man blev voksen, mængden af de personlige valg man træf var derfor små.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel