Omkostningsklemmen

Omkostningsklemmen handler om at finde penge til at beholde og forbedre de velfærdsgoder vi får tildelt. I dag har vi højere krav til det offentlige, og det kræver penge at forbedre og beholde den service vi får.

F.eks. vil vi have bedre sygehuse, men hvor får vi pengene fra?


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel