Omnibusavis (omnibuspressen)

Omnibusaviser er nyhedsmedier som appellerer til en bred målgruppe, og forholder sig neutrale i deres nyhedsformidling. F.eks. er Berlingske og Politiken omnibusaviser.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨